GRABTHAR TECHNOLOGIES

Solucions Informàtiques


Visualització de Dades

Sistemes per a la presa de decisions.


Aplicacions de Gestió

Millora de la gestió informatitzant processos.


Aplicacions de Comerç

Relació amb clients i proveïdors.

Fem projectes per a recollir i visualitzar dades d'empreses i organitzacions per a prendre millors decisions.
Construïm aplicacions web preparades per executar-se al núvol.

Projectes per a visualitzar i entendre les vostres dades

Què és la visualització de dades?

La gestió diaria acumula dades, amb tècniques de Data Warehouse, passem de la gestió a la planificació i la estrategia.
Amb un projecte d'extracció i elaboració visualitzareu les dades des de nous punts de vista.

Viz Vendes x Producte

Vendes Temporada Producte Venedor

Viz Reserves x Zona

Reserves Zona Setmana Categoria

Viz Reserves x Zona

Mineria de dades

Recollir

Visualitzar

Conèixer

Com es construeix una solució de visualització?

Existeixen diferents tecnologies de visualització per a les diferents necessitats. El reporting i l'anàlisi OLAP són les tecnologies més representatives.
La mineria de dades permeten identificar tendències, comportaments i necessitats.
El procés és automatitzat per disposar sempre les dades actualitzades.

 • ETL: Extracció Transformació i Càrrega (Load)

  Amb aquest procés fem homogènies les dades que provenen de diferents sistemes.

 • Elecció de la tecnologia a utilitzar i posada en marxa

  OLAP? Reporting? Les necessitats d'informació ens determinarà la millor tecnologia.

 • Formació i suport a l'usuari, autonomia per a crear noves visualitzacions.

 • Mineria de dades i sistemes d'aprenentatge.

 • Manteniment i suport

Quina informació proporciona una solució de visualització?

El sistema decissional treballa amb mesures i dimensions. Aquests conceptes es combinen per obtenir, gràficament o tabular, la informació que busquem.
Aquests són alguns exemples de mesures i de dimensions.

 • Planificació i Control.
 • Suport a la presa de decisions.
 • Identificació de tendències.
 • Comparació entre temporades.
 • Consultes no programades.

Aplicacions per a millorar la gestió de l'organització. Fàcil, Clar i Accessible.

Què és una aplicació web de gestió?

Aplicacions de gestió en entorn web, sobretaula i mòbil.
Solucions destinades a substituir el paper, millorar l'accessilitat, la qualitat de les dades, el control de la informació.
Gamifiqueu les vostres aplicacions i milloreu la motivació.

 • Col·laborar i compartir.
 • Eliminar errors de transcripció.
 • Alarmes i avisos.
 • Flexible a nous requeriments.
 • Gamificable.
 • Accessible.

Control

Gestió

Accessibilitat

Qui pot millorar la gestió?

Ara la tecnologia és a l'abast. Identifica quins són els processos que la informàtica pot millorar. Criteris per a identificar aquests processos:

 1. Gestions manuals compartides entre treballadors.
 2. Informació gestionada i no controlada.

  Una aplicació recull i valida la informació i, a més, custodia les dades i ens mostra el progrés.

 3. Informació en paper o sense còpia de seguretat.
 4. Documents compartits que en realitat són bases de dades.

  L'excel no és una base de dades, és fàcil esborrar o malmetre informació involuntariament o no.

Com es construeix una aplicació web de gestió?

El desenvolupament d'aplicacions respon a uns criteris d'enginyeria per assolir l'èxit del projecte.

La metodologia ens proposa unes fases que caldrà aplicar tenint en compte la dimensió del projecte.

Les actuals eines de desenvolupament permeten fer-ho dins una economia de costos.

 • Estudi de Viabilitat del Projecte

 • Anàlisi del Sistema

 • Disseny i prototipatge

 • Desenvolupament

 • Migració i Posada en marxa

 • Manteniment i suport

Projectes de comerç electrònic i relació amb els clients. Comandes, Reserves i Fidelització.

Què és una Aplicació web de Comerç?

Aplicacions web obertes a clients o proveïdors. Projectes destinats al comerç a la xarxa i a serveis de valor afegit.

 • Obert 24 hores.
 • Destemporalitat.
 • Presencia.
 • Accessibilitat.
 • Proximitat.

Proveïdors

Servei

Clients

Com es construeix una Aplicació web de Comerç?

El desenvolupament d'aplicacions de comerç electrònic es basen en els principis del desenvolupament de programari més els aspectes legals, artístics i tècnics propis d'aquest tipus d'aplicacions.

 • Legislació: LSSI i LPI

 • Desenvolupament

 • Integració

 • Gestió i Seguiment

 • Posicionament

 • Seguretat

 • Contingut

 • Passarel·la de pagament

 • Disseny

 • Fotografia

 • Desplegament

 • Traducció

Hi esteu interessats?

Formulari contacte